1. Hotel Huzuray Antalya
Hotel Huzuray - 1 Sterne - Alanya - Antalya
Adresse:
Yenilmez Cad. No:7, 7400 Alanya
Lage:
Alanya
Telefon:
(+90) 242 51 32 51 7
Fax:
(+90) 242 51 31 64 6
Website:
www.huzuray.com

Andere hotels