1. Hotel Corner Park Antalya
  2. Check rates and read customer reviews ›››
Hotel Corner Park - 3 Stars - Antalya - Antalya
Address:
Akdeniz Bulvari No:76 Konyaalti, Konyaalti Beach, 07070 Antalya
Area:
Antalya
Phone:
(+90) 242 22 91 01 1
Fax:
(+90) 549 22 97 48 4
Website:
www.thecornerpark.com

Other hotels